Joanna Szewczyk

Stanowisko
Kierownik USC i Spraw Obywatelskich (USC)
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Telefon
748697665
E-mail:
usc@duszniki.pl