Beata Wartacz

Stanowisko
Inspektor ds. opłat i podatków (RF.W)
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Telefon
748697667
E-mail:
wymiar@duszniki.pl