Piotr Cisakowski

Stanowisko
Biuro Obsługi Klienta, Działalność Gospodarcza (BO)
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Telefon
748697689
E-mail:
bp@duszniki.pl