Przemysław Gałka

Stanowisko
Stanowisko ds. inwestycji
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Telefon
748697674