Urszula Smusz

Stanowisko
Pomoc administracyjna (RT.BZP)
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Telefon
748697688
E-mail:
bzp@duszniki.pl