Sławomir Bernacki

Stanowisko
Inspektor ds. Inwestycji (RT.INW)
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Telefon
748697674
E-mail:
inwestycje@duszniki.pl