Adriana Drzazga

Stanowisko
Kierownik referatu finansowego
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Telefon
748627675
E-mail:
rfin@duszniki.pl