Małgorzata Gorzkowska

Stanowisko
Inspektor ds. Kadr, Organizacji Pozarządowych, Oświaty (AOS)
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Telefon
748697676
E-mail:
wp@duszniki.pl