Katarzyna Skowron

Stanowisko
Skarbnik Gminy (SK)
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Telefon
748697675
E-mail:
skarbnik@duszniki.pl