Anita Bodzińska

Stanowisko
Inspektor ds. Obywatelskich, (SCO)
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Telefon
748697660
E-mail:
sco@duszniki.pl