Agnieszka Fituch

Stanowisko
Kierownik Ref. Techniczno-Inwestycyjnego (RT), Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (RT.GNR)
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Telefon
748697663
E-mail:
gnr@duszniki.pl