Alicja Smolarz

Stanowisko
Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i odpadowej
Miejsce pracy
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdrój
Telefon
748697680
E-mail:
gmo@duszniki.pl