Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2023 14:36 RT.BZP.6733.05.2022 Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na DK8 w miejscowości Duszniki-Zdrój, wlot podporządkowany, na części działek nr 102, AM 4, 210, AM 6, obręb Centrum, Duszniki-Zdrój”.
23.01.2023 12:05 RT.BZP.6733.05.2022 Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne oraz został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na DK8 w miejscowości Duszniki-Zdrój, wlot podporządkowany, na części działek nr 102, AM 4, 210, AM 6, obręb Centrum, Duszniki-Zdrój”.
23.01.2023 10:18 RT.BZP.6733.04.2022 Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie infrastruktury technicznej SŁD Tauron Dystrybucja S.A. na działce nr 21, AM-2, obręb Zieleniec” w Dusznikach-Zdroju.
20.12.2022 11:11 RT.BZP.6733.04.2022 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój o tym, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie infrastruktury technicznej SŁD Tauron Dystrybucja S.A. na działce nr 21, AM-2, obręb Zieleniec” w Dusznikach-Zdroju.
07.11.2022 08:09 RT.BZP.6733.03.2022 Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju, o tym, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie ulicy Miejska Górka w Dusznikach-Zdroju na działkach nr 335/3, 345/11, 448/39, AM-9, obręb Centrum.”
20.10.2022 13:42 RT.BZP.6733.03.2022 Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie ulicy Miejska Górka w Dusznikach-Zdroju na działkach nr 335/3, 345/11, 448/39, AM-9, obręb Centrum.”
13.10.2022 12:21 RT.BZP.6733.04.2022 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój o tym, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie infrastruktury technicznej SŁD Tauron Dystrybucja S.A. na działce nr 21, AM-2, obręb Zieleniec w Dusznikach-Zdroju”.
13.10.2022 09:59 RT.BZP.6733.02.2022 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój o tym, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 20 kV, złącza kablowego 20 kV oraz kanalizacji technologicznej światłowodowej” na części działek nr 114, AM 5, nr 15, AM 2, obręb Podgórze, nr 177, AM 5, nr 62, 14, 13, 15, AM 1, obręb Zdrój, nr 3, AM 1, obręb Wapienniki, nr 329, AM 11, nr 364, AM 10, nr 338, 335/3, 346, 345/11, 345/5, 337/65, AM 9, nr 102, 119, 120, 121, AM 4, obręb Centrum.
21.09.2022 14:29 RT.BZP.6733.03.2022 Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie ul. Miejska Górka w Dusznikach-Zdroju na działkach nr 335/3, 345/11, 448/39.”
01.09.2022 09:18 RT.BZP.6733.02.2022 Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne oraz został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 20 kV, złącza kablowego 20 kV oraz kanalizacji technologicznej światłowodowej” na części działek nr 114, AM 5, nr 15, AM 2, obręb Podgórze, nr 177, AM 5, nr 62, 14, 13, 15, AM 1, obręb Zdrój, nr 3, AM 1, obręb Wapienniki, nr 329, AM 11, nr 364, AM 10, nr 338, 335/3, 346, 345/11, 345/5, 337/65, AM 9, nr 102, 119, 120, 121, AM 4, obręb Centrum

1 2 3 4 5 6 następna