Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.05.2017 10:59 Uchwała nr III/93/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój sprawozdaniu rozcznym z wykonania budżetu Gminy Duszniki-Zdrój za 2016 rok.
10.02.2017 10:13 Uchwała Nr III/61/2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr XXX/169/16
10.02.2017 10:11 Uchwała NR III/60/2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2017 r. w opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XXX/170/16 oraz uchwale XXX/169/16
21.12.2016 13:46 Uchwała NR III/310/2016 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Duszniki-Zdrój przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.
21.12.2016 13:46 Uchwała NR III/311/2016 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu gminy Duszniki-Zdrój przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.
21.12.2016 13:45 Uchwała NR III/309/2016 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok