Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.03.2023 12:41 obwieszczenie o upublicznieniu i konsultacjach ws. Aktualizacji Programu Ochrony Powietrza
30.12.2022 12:48 ZPAiB.6740.6.35.2021.ZP Obwieszczenie Starosty Kłodzkiego
30.12.2022 12:30 ZAWIADOMIENIE
23.12.2022 08:09 zawiadomienie Dyreltora Zarządu Zlewini w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ws. udzielenia firmir Tauron Dystrybucja S.A. pozwolenia wodnoprawnegpo
20.12.2022 11:29 WOOŚ.420.13.2022.MS.16 Obwieszczenie do społeczeństawa o wydaniu decyzji pn „Zadanie 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok (ochrona bierna) – uzupełniające roboty budowlane w zakresie budowli regulacyjnych wraz z usunięciem kolizji z sieciami uzbrojenia terenu” oraz nadał ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
16.12.2022 11:00 Informacji o naborze wniosków w programie „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” ogłoszonym przez ARiMR.
09.12.2022 13:05 PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA
21.11.2022 08:22 inrormacja Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dotycząca szczególnych rozwiazań służących ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023r.
08.11.2022 11:04 Informacja o sprzedaży węgla przez Gminę Duszniki-Zdrój
04.11.2022 13:19 Informacja dla hodowców drobiu w związku z zagrożeniem wystapienia wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI

1 2 3 4 5 6 następna