Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2015 10:17 137/2015 Zarządzenie nr 137/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31. grudnia 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki-Zdrój
31.12.2015 07:52 136/2015 Zarządzenie Nr 136/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie miasta w roku 2015
29.12.2015 07:48 135/2016 Zarządzenie Nr 135/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie Al. Chopina i Al. Sybiraków w kierunku turystyczno - rekreacyjnym wraz z projektem zagospodarowania trzech ujęć wody - Źródło Jacek, Źródło Agata i Źródło Pieniawa Chopina (projekt pawilonu)"
22.12.2015 11:32 134/2015 Zarządzenie nr 134/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 22. grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Budowa i modernizacja parkingów miejskich”
21.12.2015 15:02 133/2015 Zarządzenie nr 133/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 21. grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykoananie zadania pn. "Zagospodarowanie Al. Chopina i Al. Sybiraków w kierunku turystyczno-rekreacyjnym wraz z projektem zagospodarowania trzech ujęć wody - Źródło Jacek, Źródło Agata i Źródło Pieniawa Chopina (projekt pawilonu)"
21.12.2015 14:00 132/2015 Zarządzenie nr 132/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 21. grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2015
17.12.2015 14:57 131/2015 Zarządzenie nr 131/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 17. grudnia 2015 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
17.12.2015 13:50 130/2015 Zarządzenie nr 130/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 17. grudnia 2015 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości
11.12.2015 13:23 128/2015 Zarządzenie nr 128/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 11.grudnia 2015 r. wprowadzające zmiany w Zarządzeniu nr 121/2013 Burmistrz Duszniki-Zdroju z dnia 15. listopada w sprawie wykazu lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Duszniki-Zdrój
09.12.2015 10:12 127/2015 Zarządzenie nr 127/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 9. grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkanlnego

1 2 3 4 5 6 następna