Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2016 12:22 UCHWAŁA NR XV/80/15 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
08.01.2016 12:18 UCHWAŁA NR XV/79/15 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.
08.01.2016 12:17 UCHWAŁA NR XV/78/15 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Duszniki-Zdrój do Porozumienia w zakresie realizacji projektu pod nazwą „ Polsko-Czeski szlak grzbietowy – cześć wschodnia”
08.01.2016 12:16 UCHWAŁA NR XV/77/15 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.
08.01.2016 12:15 UCHWAŁA NR XV/76/15 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.
08.01.2016 12:14 UCHWAŁA NR XV/75/15 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych.
08.01.2016 12:02 UCHWAŁA NR XV/74/15 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały Nr XIII/57/15 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomościach na rzecz gminy Duszniki-Zdrój.
08.01.2016 12:01 UCHWAŁA NR XV/73/15 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Duszniki-Zdrój".
08.01.2016 12:00 UCHWAŁA NR XV/72/15 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki-Zdrój na rok 2015.
08.01.2016 11:59 UCHWAŁA NR XV/71/15 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój.

1 2 3 4 5 6 następna