Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2014 13:55 UCHWAŁA NR II/09/14 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
09.12.2014 13:54 UCHWAŁA NR II/08/14 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju oraz ustalenia jej składu osobowego.
09.12.2014 13:53 UCHWAŁA NR II/07/14 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Finansów Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju oraz ustalenia jej składu osobowego.
09.12.2014 13:52 UCHWAŁA NR II/06/14 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji ds. Społeczno-Kulturalnych, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju oraz ustalenia jej składu osobowego.
09.12.2014 13:51 UCHWAŁA NR II/05/14 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Gospodarczo-Technicznych Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju oraz ustalenia jej składu osobowego.
09.12.2014 13:50 UCHWAŁA NR II/04/14 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki-Zdrój na rok 2014.
09.12.2014 13:49 UCHWAŁA NR II/03/14 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.
02.12.2014 14:38 UCHWAŁA NR I/02/14 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
02.12.2014 14:37 UCHWAŁA NR I/01/14 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
18.11.2014 12:27 UCHWAŁA NR LVI/282/14 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie:"Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"

1 2 3 4 5 6 następna