Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.08.2023 11:35 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
04.10.2016 13:16 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr I-P-53/16 dla zadania pn.: " odprowadzanie ścieków sanitarnych z pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wc nastawni dysponującej zlokalizowanej w budynku dworca PKP Duszniki-Zdrój do projektowanej oczyszczalni " Gama" z drenażem rozsączającym do 2 RLM".
19.08.2016 11:03 Obwieszczenie Wojewody Dolośląskiego z dnia 8 sierpnia 2016r. o wszcześciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaelniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: odprowadzanie ścieków sanitarnych z pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wc nastawni dysponującej zlokalizowanej w budynku dworca PKP Duszniki-Zdrój do projektowanej oczyszczalni "Gama" z drenażem rozsączającym do 2 RLM".
22.06.2016 10:56 Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
04.05.2016 08:39 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI nr 16
10.11.2015 10:16 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI nr 15
22.09.2015 09:08 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI nr 14
09.03.2015 07:48 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI nr 13
04.06.2014 08:11 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI nr 12
22.10.2013 13:05 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI nr 11

1 2 3 następna