Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.08.2015 08:40 85/2015 Zarządzenie nr 85/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 17. sierpnia 2015 r w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie miasta Duszniki-Zdrój
17.08.2015 08:36 84/2015 Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 17. sierpnia 2015 r. w sprawie wskazania członków obwodowych komisji ds. referendum w Dusznikach-Zdroju spośród pracowników samorządowych oraz jednostek organizacyjnych Gminy
11.08.2015 08:33 83/2015 Zarządzenie nr 83/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 11. sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2015
07.08.2015 14:37 82/2015 Zarządzenie nr 82 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 7. sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2015/2016
06.08.2015 13:52 81/2015 Zarządzenie nr 81/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 6. sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "BUDOWĘ TORU WROTKARSKIEGO, BALUSTRAD, ODWODNIENIA TORU, PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO, OŚWIETLENIA TORU, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I UTWARDZEŃ - ETAP I"
28.07.2015 13:51 80/2015 Zarządzenie nr 80/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28. lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
27.07.2015 14:50 79/2015 Zarządzenie nr 79/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27. lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
27.07.2015 13:47 78/2015 Zarządzenie na 78/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27. lipca 2015 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości
21.07.2015 11:00 77/2015 Zarządzenie nr 77/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej praz odzieżą roboczą
20.07.2015 11:58 76/2015 Zarządzenie nr 76/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2015

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna