Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.09.2015 12:15 96/2015 Zarządzenie nr 96/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 2. września 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
02.09.2015 11:17 95/2015 Zarządzenie nr 95/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 2. września 2015 r. w sprawie powołania ko-ordynatora gminne
02.09.2015 11:15 94/2015 Zarządzenie nr 94/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 2. września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach-Zdroju
02.09.2015 11:10 93/2015 Zarządzenie nr 93/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 2. września 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania jakimi są blankiety odpisów z akt stanu cywilnego
01.09.2015 11:09 92/2015 Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 1. września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „BUDOWĘ TORU WROTKARSKIEGO, BALUSTRAD, ODWODNIENIA TORU, PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO, OŚWIETLENIA TORU, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I UTWARDZEŃ – ETAP I”
31.08.2015 11:08 90/2015 Zarządzenie nr 90/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 31. sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2015 r.
27.08.2015 11:07 89/2015 Zarządzenie nr 89/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27. sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego
27.08.2015 10:57 88/2015 Zarządzenie nr 88/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 27. sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonywania budżetu gminy Duszniki-Zdrój za pierwsze półrocze 2015 r.
24.08.2015 15:06 87/2015 Zarządzenie nr 87/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 24. sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 80/2015 Bumistrza Miasta Duszniki-Zdój z dnia 28. lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
17.08.2015 08:58 86/2015 Zarządzenie nr 86/2015 Burmistrza Miasta Dusnziki-Zdrój z dnia 17. sierpnia 2015 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6. września 2015 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna