Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.11.2015 08:56 116/2015 Zarządzenie nr 116/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 4.11. 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki - Zdrój oraz powołania komisji przetargowej
02.11.2015 08:55 115/2015 Zarządzenie nr 115/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 02.11.2015 r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy
30.10.2015 08:50 114/2015 Zarządzenie nr 114/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30.10.2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta w roku 2015 r.
21.10.2015 10:24 113/2015 Zarządzenie nr 113/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 21. października 2015 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
15.10.2015 10:40 112/2015 Zarządzenie nr 112/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 15. października 2015 r. w sprawie powo-łania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
15.10.2015 09:40 111/2015 Zarządzenie nr 111/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 15. października 2015 r. w sprawie powo-łania koordynatora gminnego
12.10.2015 09:39 110/2015 Zarządzenie nr 110/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 12 października 2015 r. w sprawie przezna-czenia do sprzedaży i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki - Zdrój oraz powołania komisji przetargowej
09.10.2015 10:36 109/2015 Zarządzenie nr 109/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 9. października 2015 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25. października 2015 r.
07.10.2015 09:35 108/2015 Zarządzenie nr 108/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 7. października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA OBEJMUJĄCEGO REMONT TEATRU IM. F. CHOPINA W DUSZNIKACH-ZDROJU”
06.10.2015 09:19 107/2015 Zarządzenie nr 107/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 6. października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji pracy Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna