Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2023 08:44 Zarządzenie Nr 113/2023 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 12 września 2023 w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. + protokół
19.09.2022 14:30 Zarządzenie Burmistrza Nr 90/2022 w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
21.09.2021 08:06 Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 21 września 2021 w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
26.10.2020 07:59 Zarządzenie w sprawie podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
20.08.2019 10:03 Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza podjęcie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
11.10.2018 09:07 Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego
04.10.2017 15:22 Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego
18.10.2016 15:09 Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza KONSULTACJE SPOŁECZNE z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego
16.11.2015 13:20 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Duszniki-Zdrój w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
26.10.2015 11:22 113/2015 Zarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 21 października 2015r. w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki - Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

1 2 następna