Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2013 11:12 UCHWAŁA NR XLIII/228/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Duszniki-Zdrój
23.12.2013 11:10 UCHWAŁA NR XLIII/227/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2014
20.12.2013 14:32 UCHWAŁA NR XLIII/226/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
20.12.2013 14:31 UCHWAŁA NR XLIII/225/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyczny Radnego Miasta Duszniki-Zdrój.
20.12.2013 14:29 UCHWAŁA NR XLIII/224/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki-Zdrój na rok 2013
20.12.2013 14:28 UCHWAŁA NR XLIII/223/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat, gruntu położonego w granicach Gminy Duszniki-Zdrój, dzierżawionych wcześniej przez tego samego dzierżawcę.
20.12.2013 14:27 UCHWAŁA NR XLIII/222/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2014 rok.
04.12.2013 13:21 UCHWAŁA NR XLII/221/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Duszniki-Zdrój”
04.12.2013 13:19 UCHWAŁA NR XLII/220/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
04.12.2013 13:18 UCHWAŁA NR XLII/219/13 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: pierwszeństwo nabycia lokalu mieszkalnego.

1 2 3 4 5 6 następna