Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2013 14:23 144/2013 ZARZĄDZENIA nr 144/2013 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej
31.12.2013 08:57 143/2013 Zarządzenie Nr 143/2013 Burmistrza Dusznik-Zdroju z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Duszniki-Zdrój
31.12.2013 08:21 142/2013 Zarządzenie nr 142/2013 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
31.12.2013 08:00 141/2013 Zarządzenie nr 141/2013 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
30.12.2013 10:12 140/2013 Zarzadzenie Nr 140 /2013 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2014 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert
30.12.2013 09:22 139/2013 ZARZĄDZENIE Nr 139/2013 BURMISTRZA Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
30.12.2013 08:58 138/2013 Zarządzenie Nr 138/2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój na lata 2013-2020
30.12.2013 08:00 137/2013 Zarządzenie Nr 137/2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie w roku 2013
21.12.2013 08:21 136/2013 Zarządzenie nr 136/2013 BURMISTRZ MIASTA Duszniki-Zdrój z dnia 21 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
16.12.2013 13:26 135/2013 ZARZĄDZENIE NR 135/2013 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ z dnia 16 grudnia 2013 roku sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w roku 2013.

1 2 3 4 5 6 następna