Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2012 08:36 ZARZĄDZENIA nr 123/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowanej
28.12.2012 08:35 ZARZĄDZENIE nr 117/2012 BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki Dusznicki Zakład Komunalny wr Dusznikach- Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
28.12.2012 08:33 ZARZĄDZENIE nr 116/2012 BURMISTRZADUSZNIK-ZDROJU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach- Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
28.12.2012 08:32 ZARZĄDZENIE nr 115 /2012 BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach- Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
28.12.2012 08:30 ZARZĄDZENIE nr 114 /2012 BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach- Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
28.12.2012 08:29 ZARZĄDZENIE nr 113 /2012 BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Rady Nadzorczej spółki Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach- Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
20.12.2012 10:21 111/2012 Zarządzenie Nr 111 /2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 20.12.2012 r. w sprawie: weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2013 w zakresie polityki społecznej.
19.12.2012 08:53 ZARZĄDZENIA nr 110/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
14.12.2012 09:56 108/2012 Zarządzenie Nr 108 /2012 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 13.12.2012 r. w sprawie: weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2013 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, powołania komisji konkursowej w celu opiniowania of
11.12.2012 07:57 ZARZĄDZENIE NR 103/2012 BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ z dnia 30 listopada 2012 roku sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w roku 2012.

1 2 3 4 5 6 następna