Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.02.2024 11:42 RT.INW1.271.02.2024.PG ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: "Modernizacja kaplicy na Górze Pustelnika w Dusznikach-Zdroju"
23.02.2024 08:37 RT.INW1.7021.01.2024.PG ZAPYTANIE OFERTOWE na "MODERNIZACJĘ KORTÓW TENISOWYCH w DUSZNIKACH-ZDROJU
13.02.2024 09:10 ZP.RT.IN.2.2024 ZAPYTANIE OFERTOWE NA PROJEKTOWANIE ROZBUDOWY SIECI WOD-KAN NA UL. WYBICKIEGO W DUSZNIKACH-ZDROJUU
09.02.2024 11:54 ZP.RT.IN.1.2024 ZAPYTANIE OFERTOWE wykonanie usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą: Modernizacja ul. Wiejskiej w Dusznikach-Zdroju
29.01.2024 14:10 IN.271.3.2024 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę oraz instalację kserokopiarki z podajnikiem dokumentów, metalową szafką i tonerami
26.01.2024 13:16 IN.271.2.2024 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
16.01.2024 09:59 RT.INW.7021.01.2024.02 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remonty cząstkowe dróg i chodników o nawierzchni brukowej w Dusznikach-Zdroju
11.01.2024 12:19 RT.INW. 7021.01.2024.01 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych w Dusznikach-Zdroju
03.11.2023 13:24 RT.INW1.271.4.1.2023.PG ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją modernizacji stadionu miejskiego w Dusznikach-Zdroju
26.10.2023 08:24 RT.INW.271.09.2023.01 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ,,Remont nawierzchni wewnętrznej drogi szutrowej na działce nr 99 obręb Podgórze w Dusznikach-Zdroju"

1 2 3 4 5 6 następna