Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2013 14:42 Uchwała Nr XXX/152/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2013.
07.01.2013 14:41 Uchwała Nr XXX/151/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Duszniki-Zdrój
07.01.2013 14:40 Uchwała Nr XXX/150/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju
07.01.2013 14:38 Uchwała Nr XXX/149/12 rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Duszniki-Zdrój na rok 2012
07.01.2013 14:37 Uchwała Nr XXX/148/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Duszniki-Zdrój
07.01.2013 14:36 Uchwała Nr XXX/147/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
07.01.2013 14:34 Uchwałą Nr XXX/146/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego Wielostronnego dotyczącego wykonywania częsci zadań własnych Gminy Duszniki-Zdrój w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków z terenu Gminy Duszniki-Zdrój
07.01.2013 14:32 Uchwała Nr XXX/145/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
05.12.2012 10:14 Uchwała Nr XXIX/144/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkuja mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
05.12.2012 10:12 Uchwała Nr XXIX/143/12 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów

1 2 3 4 5 6 następna