Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.03.2023 11:45 Zarządzenie Nr 42 /2023 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki Zdrój w roku 2023 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
24.01.2023 12:32 Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych - profilaktyka uniwersalna –działalność informacyjna i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem prowadzenie pozalekcyjnych, cyklicznych zajęć sportowych.
03.03.2022 13:43 Ogłoszenie w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na rok 2022
13.08.2021 15:01 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
06.04.2021 14:37 Ogłoszenie o konkursie
04.08.2020 14:51 Zarządzenie nr 65/2020 z dnia 29.07.2020 r. - rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozaządowe oraz inne podmioty w zakresie polityka społeczna, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
04.08.2020 14:47 Zarządzenie nr 62/2020 z dnia 24.07.2020 r. - weryfikacja formalna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
02.07.2020 13:02 Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
11.07.2019 15:33 Otwarty konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn "Organizowanie imprez sportowo-kulturalnych"
18.04.2018 08:11 Otwarty konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn "Organizowanie imprez sportowo-kulturalnych"

1 2 3 4 następna