Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.03.2011 12:00 Uchwała nr VI/23/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie: uzupełnienia składu Komisji ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji oraz Opieki Społecznej.
29.03.2011 11:59 UCHWAŁA NR VI/22/2011 RADY MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Duszniki- Zdrój
29.03.2011 11:58 UCHWAŁA NR VI/21/2011 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU Z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 27.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2011.
29.03.2011 11:57 UCHWAŁA NR VI/20/2011 RADY MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dusznikach Zdroju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
14.03.2011 07:43 Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: wystąpienia Gminy Duszniki-Zdrój ze Stowarzyszenia „Dolnośląska Organizacja Turystyczna”.
14.03.2011 07:42 UCHWAŁA NR IV/16/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach -Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok”.
14.03.2011 07:41 UCHWAŁA NR IV/15/2011 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIAKACH-ZDROJU Z dnia 27 stycznia 2011 r. W sprawie: zmiany w uchwale Nr LIV/271/10 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
04.03.2011 07:59 UCHWAŁA NR V/19/2011 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU z dnia 28 lutego 2011 r. W sprawie: określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.
04.03.2011 07:56 Uchwała Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie: przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
31.01.2011 13:07 UCHWAŁA NR IV/14/2011 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2011.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna