Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.06.2011 15:23 Uchwała Nr IX/33/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie: stanowiska Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w związku z zamiarem likwidacji przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Dusznikach-Zdroju i przeniesienie tego świadczenia do Kudowy-Zdroju.
01.06.2011 14:13 Uchwała Nr VIII/32/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju na II półrocze 2011 r.
01.06.2011 14:07 UCHWAŁA NR VIII/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Duszniki Zdrój w roku 2011.UCHWAŁA NR VIII/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Duszniki Zdrój w roku 2011.
01.06.2011 14:03 Uchwała Nr VIII/29/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
01.06.2011 14:03 Uchwała Nr VIII/30/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
29.04.2011 11:48 Uchwała Nr LII/28/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa
29.04.2011 11:46 Uchwała Nr VII/27/2011 r. Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011 r. W sprawie zmian w planie wydatków w budżecie gminy na rok 2011.
29.03.2011 12:03 Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie: skargi na naruszenie interesu prawnego złożonej pismem z dnia 26 stycznia 2011 r. przez Pana Stanisława Konarzyckiego.
29.03.2011 12:01 Uchwała nr VI/24//2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie: uzupełnienia składu Komisji ds. Obywatelskich, Porządku Publicznego, Handlu i Usług.
29.03.2011 12:01 UCHWAŁA NR VI/25/2011 RADY MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki-Zdrój

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna