Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2011 14:59 Uchwała nr XIV/53/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27. października 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
02.11.2011 14:56 Uchwała Nr XIV/52/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27. października 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
02.11.2011 14:52 Uchwała nr XIV/51/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27. października 2011 r. w sprawieprzyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Komisji ds. Obywatelskich, Porządku Publicznego, Handlu i Usług.
02.11.2011 14:47 Uchwała nr XIV/50/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27. października 2011 r.w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalnośc Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.
02.11.2011 14:37 Uchwała nr XIV/49/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27. października 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu na realizację zadania p.n. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3301D Szczytna – Duszniki Zdrój – Zieleniec – km 3+200 do 13+160 – I etap – powódź 2009 r.”.
14.10.2011 11:10 Uchwała Nr XIII/48/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 13 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
14.10.2011 11:03 XIII/47/2011 Uchwała nr XIII/47/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 13 października 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki -Zdrój na rok 2011.
04.10.2011 13:07 Uchwała Nr XII/46/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27. września 2011 r. w sprawie: przekazania do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej skargi złożonej w dniu 20. września 2011 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na Burmistrza Miasta Duszniki- Zdrój celem jej zbadania i przedstawienia opinii Radzie Miejskiej w Dusznikach Zdroju.
04.10.2011 12:58 UchwałaNR XII/45/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
04.10.2011 12:53 UCHWAŁA Nr XII/44/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy w roku 2011.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna