Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2011 09:33 Uchwała Nr XVI/63/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska,
23.12.2011 09:29 Uchwała Nr XV/62/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy w roku 2011,
23.12.2011 09:22 Uchwała Nr XV/61/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie "Programu Wspólpracy Gminy MIejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok".
23.12.2011 09:13 Uchwała Nr XV/60/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej,
23.12.2011 09:09 Uchwała Nr XV/59/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówka w roku 2012,
23.12.2011 09:04 Uchwała Nr XV/58/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie
23.12.2011 09:01 Uchwała Nr XV/57/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
23.12.2011 08:57 Uchwała Nr XV/56/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany ustalonych wzorów formularzy do podatku od nieruchomości w Uchwale Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości
23.12.2011 08:50 Uchwała Nr XV/55/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok
23.12.2011 08:41 Uchwała Nr XV/54/2011 Rady Miejsikiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 listopada 2011 w sprawie uchwalenia zmiany mijecowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec AM-2, AM-3, AM-4.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna