Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2012 11:54 Uchwała Nr XVII/72/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29.12.2011 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju.
11.01.2012 11:52 Uchwała Nr XVII/71/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju na I półrocze 2012 r.
11.01.2012 11:50 Uchwała Nr XVII/70/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Duszniki-Zdrój na lata 2012-2015".
11.01.2012 11:46 Uchwała Nr XVII/69/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok"
11.01.2012 11:44 Uchwała Nr XVII/68/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach_Zdroju z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Duszniki-Zdrój w roku 2011,
11.01.2012 11:40 Uchwała Nr XVII/67/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29.12.2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Duszniki-Zdrój
11.01.2012 11:18 Uchwała Nr XVII/66/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki-Zdrój na rok 2012,
23.12.2011 09:55 Uchwała Nr XVI/65/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Duszniki-Zdrój w roku 2011.
23.12.2011 09:50 Uchwała Nr XVI/64/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XV/57/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych,
23.12.2011 09:48 Uchwała Nr XVI/63/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska

1 2 3 4 5 6 następna