Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.06.2023 10:08 WOOŚ.4220.107.2023.CC.6 Postanowienie Regionelnego Dyrektora Ochrony Środowiska o konieczności przeprowadznia oceny oddziałwyania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,16 MW na działce nr ewidencyjny 28- obreb Centrum, Gmina Duszniki-Zdrój
01.03.2023 13:20 PSZ.6220.1.2023. Informacja o przedłzuneiu terminu załatwienia sprawy do dnia 31 marca 2023 r.
03.02.2023 07:42 PSZ.6220.1.2023 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
18.01.2023 10:59 WOOŚ.4221.175.2022.WM.1 Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przedłużeniu tereminu do dnia 10 marca 2023 r.
21.12.2022 12:15 PSZ.6220.4.2022.    ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
23.11.2022 15:19 PSZ.6220.2.2022. Informacja o wydaniu decyzji odmowej o środowiskowych uwarunkowaniach nr 125/2022
26.09.2022 16:27 PSZ.6220.2.2022. Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
22.07.2022 09:35 PSZ.6220.4.2022. Postanowienie nr 74/2022 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój w sprawie stwierdzenia przeprowadzenia oceny oddziałwyania na środowisko
21.07.2022 16:01 WOOŚ.4220.160.2022.AMA.6 Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o terminie załatwienia sprawy do 9 września 2022 r.
13.07.2022 11:28 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 56/2022 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna