Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.10.2023 12:26 PSZ.6220.6.2023.BR Postanowienie Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój nr 49/2023 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
13.10.2023 09:16 WR.ZZŚ.4.4901.88.2023.JP Opinia PGW Wody Polskie w sprawie braku konieczności przeprowadznia oceny oddziałwyania na środowisko
13.10.2023 09:14 WOOŚ.4220.484.2023.CC.2 Postanowienie Regionelnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia na środowisko
13.10.2023 09:02 PSZ.6220.4.2023 Postanowienie Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój nr 47/2023
13.10.2023 08:58 PSZ.6220.8.2023. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wykonaniu ujęcia wód podziemnych z istniejącej studniu S1 na działce nr 2/3 obreb Zieleniec
02.10.2023 14:54 PSZ.6220.2.2022. OBWIESZCZENIE o modyfikacji Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla postpeowania pn.„Budowa kolei linowej wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie ośrodka narciarskiego Winterpol w Zieleńcu, gmina Duszniki-Zdrój”
18.09.2023 12:09 PSZ.6220.7.2023. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
18.09.2023 08:33 PSZ.6220.2.2023. Zawiadomienie Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój o przystąpieniu do przeprowadznia oceny oddziałwyania na środowisko
05.09.2023 11:03 WOOŚ.4220.543.2023.WM.2 Informacja RDOŚ o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 28 września 2023r.
05.09.2023 10:47 WOOŚ.4220.545.2023.WM.2 Informacja RDOŚ o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 28 września 2023r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna