Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.11.2019 14:09 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 22.05.19r.,5.07.19r.,28.08.19r.,24.10.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/6 o pow. 1529 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
18.11.2019 14:07 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 22.05.19r.,8.07.19r.,28.08.19r.,24.10.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/5 o pow. 2000 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
18.11.2019 14:05 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r.,8.07.19r.,30.08.19r.,29.10.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/4 o pow. 1120 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
18.11.2019 14:04 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r.,10.07.19r.,30.08.19r.,29.10.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/3 o pow. 1331 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
18.11.2019 14:01 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r.,10.07.19r.,3.09.19r.,31.10.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/2 o pow. 1876 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
18.11.2019 13:57 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r.,10.07.19r.,3.09.19r.,31.10.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/1 o pow. 1095 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
25.10.2019 15:21 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości budynkowej położonej w Dusznikach-Zdroju przy ul. Zdrojowej 8, na działce nr 76 AM-1 obręb Zdrój
25.10.2019 15:19 Odwołanie przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Dusznikach-Zdroju przy ul. Zdrojowej 8, na działce nr 76 AM1 obręb Zdrój
09.10.2019 15:14 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości budynkowej położonej w Dusznikach-Zdroju przy ul. Zdrojowej 8, na działce nr 76 AM-1 obręb Zdrój. W skład nieruchomości wchodzi: grunt o powierzchni 2325 m2 budynek o powierzchni użytkowej 998 m2 Nieruchomość może być przeznaczona do wykorzystania jako obiekt o funkcji usługowo – mieszkaniowej.
09.10.2019 15:11 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 1.08.2019r., 3.10.2019r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 30/5 AM-2 o pow. 2121 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Zieleniec.

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna