Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2020 10:50 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza szósty przetarg (przetargi odbyły się 22.05.19r.,5.07.19r.,26.08.19r.,22.10.19r.13.12.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/7 o pow. 1741 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
13.01.2020 10:46 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza szósty przetarg (przetargi odbyły się 22.05.19r.,5.07.19r.,28.08.19r.,24.10.19r.,16.12.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/6 o pow. 1529 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
13.01.2020 10:40 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza szósty przetarg (przetargi odbyły się 22.05.19r.,8.07.19r.,28.08.19r.,24.10.19r.,16.12.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/5 o pow. 2000 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
13.01.2020 10:37 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Ogłasza szosty przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r.,8.07.19r.,30.08.19r.,29.10.19r.,18.12.20r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/4 o pow. 1120 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
13.01.2020 10:36 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza szósty przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r.,10.07.19r.,30.08.19r.,29.10.19r,18.12.20r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/3 o pow. 1331 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
13.01.2020 10:34 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza szósty przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r.,10.07.19r.,3.09.19r.,31.10.19r.,20.12.20r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/2 o pow. 1876 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
13.01.2020 10:28 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza szósty przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r.,10.07.19r.,3.09.19r.,31.10.19r.,20.12.20r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/1 o pow. 1095 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
22.11.2019 14:27 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w skład, których wchodzą działki oznaczone geodezyjnie: nr 76/1 o pow. 1301 m2, PsV 920 m2, RVI 381 m2 nr 76/3 o pow. 2245 m2, PsV 1784 m2, PsVI 462 m2, nr 76/5 o pow. 3255 m2, PsV 1642 m2, PsVI 1613 m2, nr 76/6 o pow. 324 m2, PsV 254 m2, PsVI 70 m2, nr 76/8 o pow. 1730 m2, PsV 391 m2, RVI 1339 m2 położone w Dusznikach-Zdroju obręb Podgórze AM-4. Nieruchomości oznaczone są w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U teren zabudowy mieszkalno-usługowej.
18.11.2019 14:12 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 20.05.19r., 3.07.19r.,26.08.19r.,22.10.2019r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/8 o pow. 1307 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
18.11.2019 14:10 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 22.05.19r.,5.07.19r.,26.08.19r.,22.10.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/7 o pow. 1741 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna