Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.05.2020 09:43 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza siódmy przetarg (przetargi odbyły się 22.05.19r., 5.07.19r., 26.08.19r., 22.10.19r., 13.12.19r., 27.02.2020r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/7 o pow. 1741 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
29.05.2020 09:42 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza siódmy przetarg (przetargi odbyły się 22.05.19r., 8.07.19r., 28.08.19r., 24.10.19r., 16.12.19r., 5.03.20r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/5 o pow. 2000 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
29.05.2020 09:42 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza siódmy przetarg (przetargi odbyły się 22.05.19r., 5.07.19r., 28.08.19r., 24.10.19r., 16.12.19r., 5.03.20r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/6 o pow. 1529 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
29.05.2020 09:41 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Ogłasza siódmy przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r., 8.07.19r., 30.08.19r., 29.10.19r., 18.12.20r., 12.03.20r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/4 o pow. 1120 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
29.05.2020 09:40 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza siódmy przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r., 10.07.19r., 30.08.19r., 29.10.19r., 18.12.20r., 12.03.20r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/3 o pow. 1331 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
29.05.2020 09:39 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza siódmy przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r.,10.07.19r.,3.09.19r.,31.10.19r.,20.12.20r., 19.03.20r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/1 o pow. 1095 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
29.05.2020 09:39 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza siódmy przetarg (przetargi odbyły się 24.05.19r., 10.07.19r., 3.09.19r., 31.10.19r., 20.12.20r., 19.03.20r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/2 o pow. 1876 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.
20.05.2020 13:54 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 23.12.19r., 19.03.20r.) nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości budynkowej położonej w Dusznikach-Zdroju przy ul. Zdrojowej 8, na działce nr 76 AM-1 obręb Zdrój. W skład nieruchomości wchodzi: grunt o powierzchni 2325 m2 i budynek o powierzchni użytkowej 998 m2.
14.01.2020 08:22 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza drugi przetarg (I-szy odbył się 23.12.2019r.) nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości budynkowej położonej w Dusznikach-Zdroju przy ul. Zdrojowej 8, na działce nr 76 AM-1 obręb Zdrój.
13.01.2020 10:52 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Ogłasza szósty przetarg (przetargi odbyły się 20.05.19r.,3.07.19r.,26.08.19r.,22.10.19r.,13.12.19r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/8 o pow. 1307 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną.

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna