Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.01.2022 10:25 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/2 o pow. 1876 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną. Nieruchomość oznaczona jest w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U zabudowa mieszkalno-usługowa.
17.01.2022 10:20 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/1 o pow. 1095 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 o pow.3940m2 obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną. Nieruchomość oznaczona jest w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U zabudowa mieszkalno-usługowa.
01.06.2021 13:07 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 172 AM-8 o pow. 5468 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Podgórze. Nieruchomość oznaczona jest w studium „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U – teren zabudowy mieszkalno-usługowej.
14.04.2021 13:55 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 120/4 o pow. 344 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Podgórze AM-5.
14.04.2021 13:53 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 203/10 o pow. 564 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Zdrój AM-6 przy ulicy Wojska Polskiego.
03.03.2021 07:36 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 położonego na trzecim piętrze budynku przy ul. Sudeckiej 6 w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz dwóch pomieszczeń gospodarczych o powierzchni użytkowej 80,00 m2. Wraz ze sprzedażą lokalu następuje sprzedaż na współwłasność części wspólnych budynku oraz części gruntu działki nr 162 AM-5 obręb Centrum o pow. 330 m2 w udziale wynoszącym 900/10000 (9,00%)
29.10.2020 13:11 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ Ogłasza trzeci (przetargi odbyły się 24.09.2020r., 29.10.2020r.) przetarg w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na pierwszym piętrze budynku przy ul. Orzechowa 28 w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z dwóch pokoi, kuchni o powierzchni użytkowej 47,10 m2.
29.10.2020 13:10 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza trzeci (przetargi odbyły się 24.09.2020r., 29.10.2020r.) przetarg w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego na poddaszu budynku przy ul. Kłodzka 12 w mieście Duszniki Zdrój, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, Łazienki oraz przedpokoju o powierzchni użytkowej 39,50 m2.
22.10.2020 10:13 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza piąty przetarg (przetargi odbyły się 23.12.19r., 19.03.20r.,30.07.20r.,22.10.2020r.) nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości budynkowej położonej w Dusznikach-Zdroju przy ul. Zdrojowej 8, na działce nr 76 AM-1 obręb Zdrój. W skład nieruchomości wchodzi: grunt o powierzchni 2325 m2 budynek o powierzchni użytkowej 1240,80 m2 Nieruchomość może być przeznaczona do wykorzystania jako obiekt o funkcji usługowo – mieszkaniowej.
19.10.2020 12:46 BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza drugi (I-szy przetarg odbył się 8 września 2020r.) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 182/11, 182/12, 182/13, 182/14, 182/15, 182/16, 182/17, 182/49 o pow. 197 m2 położonej w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum AM-5 ul. Bohaterów Getta.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna