Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2022 11:20 /BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDROJ/ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 1.09.2022r. 8.12.2022 r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 418 AM-14 o pow. 292 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum. Nieruchomość oznaczona jest w studium „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki-Zdrój” symbolem UT – teren usług turystycznych
04.11.2022 09:24 /BURMISTRZ MIASTA DUSZNII ZDRÓJ/ogłasza drugi przetarg (I-szy odbył się 1.09.2022r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 418 AM-14 o pow. 292 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum. Nieruchomość oznaczona jest w studium „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem UT – teren usług turystycznych
04.11.2022 09:20 /BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 176/2 i 175/2 AM-5 o pow. 720 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Zdrój. Nieruchomość oznaczona jest w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki –Zdrój symbolem 19-UZ – teren usług uzdrowiskowych
07.09.2022 09:17 /BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ/ Ogłasza drugi przetarg (I-szy odbył się 11.08.22r.) ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na pierwszym piętrze budynku przy ul. Sudeckiej 31 w mieście Duszniki Zdrój
05.08.2022 11:25 /BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza piaty (przetargi odbyły się 24.02.22r., 7.04.22r., 26.05.22r. 28.07.22r.) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/4 o pow. 1120m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną. Nieruchomość oznaczona jest w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U zabudowa mieszkalno-usługowa.
05.08.2022 11:16 /BURMISTRZ MIASTA OGŁASZA ogłasza piaty (przetargi odbyły się 24.02.22r., 7.04.22r., 26.05.22r. 28.07.22r.) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2/3 o pow. 1331 m2 położonej przy ulicy Wybickiego w Dusznikach-Zdroju obręb Wapienniki AM-1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 w działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/11 /pow.3940m2/ obręb Wapienniki AM-1 stanowiącej drogę wewnętrzną. Nieruchomość oznaczona jest w „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MN/U zabudowa mieszkalno-usługowa.
01.08.2022 10:42 /BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 6/1 AM-1 o pow. 332 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Zieleniec Nieruchomość oznaczona jest w studium „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem UT – teren usług turystycznych
01.08.2022 10:36 /BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 334 AM-9 o pow. 724 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum. Nieruchomość oznaczona jest w studium „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem MS – teren skoncentrowanej zabudowy miejskiej
01.08.2022 10:32 /BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 418 AM-14 o pow. 292 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum. Nieruchomość oznaczona jest w studium „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem UT – teren usług turystycznych
06.07.2022 10:37 /BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na pierwszym piętrze budynku przy ul. Sudeckiej 31 w mieście Duszniki Zdrój

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna