Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2023 14:51 Burmistrz Miasta oglasza aukcję nieograniczoną na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Duszniki-Zdrój
23.11.2023 10:31 Burmistrz Miasta oglasza przetarg pisemnym, nieograniczonym na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Duszniki-Zdrój
05.10.2023 15:44 Burmistrz Miasta oglasza przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedazy lokalu mieszkalnego nr 9 polozonego na parterze budynku przy ul. Klodzkiej 9 w miescie Duszniki Zdroj
05.10.2023 15:43 Burmistrz Miasta oglasza przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedazy lokalu mieszkalnego nr 7 polozonego na parterze budynku przy ul. Klodzkiej 9 w miescie Duszniki Zdroj
05.10.2023 15:41 Burmistrz Miasta oglasza przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedazy lokalu mieszkalnego nr 1 polozonego na parterze budynku przy ul. Granicznej 3 w miescie Duszniki Zdroj
30.08.2023 09:40 Burmistrz Miasta oglasza przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedazy lokalu mieszkalnego nr 9 polozonego na parterze budynku przy ul. Klodzkiej 9 w miescie Duszniki Zdroj
30.08.2023 09:37 Burmistrz Miasta oglasza przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedazy lokalu mieszkalnego nr 7 polozonego na parterze budynku przy ul. Klodzkiej 9 w miescie Duszniki Zdroj
30.08.2023 09:30 Burmistrz Miasta oglasza przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedazy lokalu mieszkalnego nr 1 polozonego na parterze budynku przy ul. Granicznej 3 w miescie Duszniki Zdroj
21.12.2022 11:20 /BURMISTRZ MIASTA DUSZNIKI ZDROJ/ ogłasza trzeci przetarg (przetargi odbyły się 1.09.2022r. 8.12.2022 r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 418 AM-14 o pow. 292 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum. Nieruchomość oznaczona jest w studium „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki-Zdrój” symbolem UT – teren usług turystycznych
04.11.2022 09:24 /BURMISTRZ MIASTA DUSZNII ZDRÓJ/ogłasza drugi przetarg (I-szy odbył się 1.09.2022r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 418 AM-14 o pow. 292 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Centrum. Nieruchomość oznaczona jest w studium „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem UT – teren usług turystycznych

1 2 3 4 5 6 następna