Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2021 15:29 Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia pn. „Budowa hotelu wraz z infrastrukturą techniczną i usługami towarzyszącymi na działkach o numerach ewidencyjnych nr 14/5 i 14/6 obręb Zieleniec w Dusznikach-Zdroju”.
25.11.2020 10:35 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych.
07.08.2020 13:18 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego wykonania urządzeń wodnych
07.01.2020 11:32 Obwieszczenie MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółwej mapy geologicznej Sudetów w skali 1:25 000
08.05.2019 11:05 Obwieszczenie MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółwej mapy geologicznej Sudetów w skali 1:25 000
26.02.2019 14:37 53576 RT.PA 1348/2/2019 Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralna część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych
22.01.2018 14:22 Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca Afrykańskiegopomoru świń
22.01.2018 14:22 Informacja dla podróżnych
22.01.2018 14:21 Zasady zachowania w przypadku znalezienia padłego dzika
22.01.2018 14:20 Zasady których należy przestrzegać - dotyczy Afrykańskiego Pomoru świń

1 2 3 następna