Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.02.2014 10:20 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU w sprawie wydania wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na " „ Rozbudowie sieci gazowej n/c przy ulicy J. Wybickiego i ul. Willowej w Dusznikach-Zdroju”. Lokalizacja: Duszniki-Zdrój, obręby geodezyjne: Centrum, AM-9, działki: 359, 357, 356/1; Zdrój, AM-1, działki: 14, 15, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34; Wapienniki, AM-1, działka: 3.
10.12.2013 09:39 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU w sprawie wszczęscia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „ Rozbudowie sieci gazowej n/c przy ulicy J. Wybickiego i ul. Willowej w Dusznikach-Zdroju”. Lokalizacja: Duszniki-Zdrój, obręby geodezyjne: Centrum, AM-9, działki: 359, 357, 356/1; Zdrój, AM-1, działki: 14, 15, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34; Wapienniki, AM-1, działka: 3.
14.11.2013 11:38 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU w sprawie wydania wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
30.09.2013 08:33 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „ Rozbudowie sieci gazowej n/c w ulicy Jamrozowa Polana W Dusznikach-Zdroju".
27.05.2013 14:10 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU w sprawie wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dawnej kotłowni, rozbiórce istniejącego i budowie nowego pawilonu muzealnego oraz podziemnego łącznika pomiędzy głównym budynkiem muzeum, a budynkami objętymi inwestycją.
08.05.2013 13:50 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU w sprawie wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie pawilonu usługowego nad odwiertem GT-1.
18.04.2013 08:18 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU w sprawie inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie pawilonu usługowego nad odwiertem GT-1.
18.04.2013 08:17 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU w sprawie inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dawnej kotłowni, rozbiórce istniejącego i budowie nowego pawilonu muzealnego oraz podziemnego łącznika pomiędzy głównym budynkiem muzeum, a budynkami objętymi inwestycją
18.12.2012 11:24 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DUSZNIKI-ZDRÓJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie hali magazynowej do wtórnej segregacji odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Dusznikach-Zdroju
13.11.2012 10:19 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna