Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.03.2016 15:48 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU
11.06.2015 10:28 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU
11.06.2015 10:28 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU
03.06.2015 10:07 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU
03.06.2015 10:05 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU
22.05.2015 11:55 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK- ZDROJU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA Budowie toru wrotkarskiego wraz z balustradą przy torze, budynku zaplecza socjalnego z infrastrukturą techniczną- odwodnieniem i przyłączami, utwardzenie terenu na części działki nr 89/4 AM-1 obręb Zdrój w Dusznikach- Zdroju.
11.12.2014 09:14 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU w sprawie wszczescia postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 95 AM-8, obręb Wapienniki w Dusznikach-Zdroju. Postępowanie wszczyna się na wniosek Pana Łukasza Górecznego występującego w imieniu T-Mobile S.A., ul. Młynarska 12, 62-674 Warszawa.
08.10.2014 08:06 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie odcinka linii napowietrznej L-973-27 do R-973-27 wraz z wymianą stacji transformatorowej R-973-27 na działkach nr 3, 4, 5, 6, 7/182, AM-1, obręb Lasy w Dusznikach-Zdroju. Postępowanie wszczyna się na wniosek pełnomocnika Pana Krzysztofa Zalewskiego v-ce prezesa Firmy „Projekt” Sp. z o.o., ul Lubelska 1, 58-300 Wałbrzych.
10.09.2014 08:04 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU w sprawie wszczescia postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowie odcinka linii napowietrznej L-973-27 do R-973-27 wraz z wymianą stacji transformatorowej R-973-27 na działkach nr 3, 4, 5, 6, 7/182, AM-1, obręb Lasy w Dusznikach-Zdroju. Postępowanie wszczyna się na wniosek pełnomocnika Pana Krzysztofa Zalewskiego v-ce prezesa Firmy „Projekt” Sp. z o.o., ul Lubelska 1, 58-300 Wałbrzych.
13.02.2014 10:21 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU w sprawie wszczęcia postepowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oczyszczalni ścieków bytowych na działce nr 226, AM-6, obręb Centrum w Dusznikach-Zdroju.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna