Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2024 09:05 RT.BZP.6733.03.2023 Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:"Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja elewacji hali sportowej z zapleczem socjalno-biurowym na działkach nr 290/25, 290/29, AM-8, obręb Centrum
08.12.2023 14:50 RT.BZP.6733.03.2023 Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne oraz został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:„Rozbudowa, nadbudowa, modernizacja elewacji hali sportowej z zapleczem socjalno-biurowym na działkach mr 290/25, 290/29, AM-8, obręb Centrum".
24.11.2023 12:01 RT.BZP.6733.02.2023 Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że została wydana postanowienie prostujące omyłkę pisarską o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:„Skablowanie odcinka linii 20 kV I-973 wraz z wymianą stacji WBK 97326, w granicach działek nr 428/1, 433, 432, 431, 430, 429, 424, 396, 397, AM 15, obręb Centrum, nr 237, AM 7, obręb Zdrój, nr 1/178, 2/2, 4, 5, 7/185, 6, AM 1, obręb Lasy, Duszniki-Zdrój”
16.10.2023 14:24 RT.BZP.6733.01.2023 Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z powiązaniem z istniejącymi sieciami SN i nN na działkach nr 11/3, 11/2, AM-1, obręb Wapienniki”
20.09.2023 13:54 RT.BZP.6733.01.2023 Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne oraz został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:„Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z powiązaniem z istniejącymi sieciami SN i nN na działkach nr 11/3, 11/2, AM-1, obręb Wapienniki”
28.02.2023 14:36 RT.BZP.6733.05.2022 Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na DK8 w miejscowości Duszniki-Zdrój, wlot podporządkowany, na części działek nr 102, AM 4, 210, AM 6, obręb Centrum, Duszniki-Zdrój”.
23.01.2023 12:05 RT.BZP.6733.05.2022 Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne oraz został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na DK8 w miejscowości Duszniki-Zdrój, wlot podporządkowany, na części działek nr 102, AM 4, 210, AM 6, obręb Centrum, Duszniki-Zdrój”.
23.01.2023 10:18 RT.BZP.6733.04.2022 Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju o tym, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie infrastruktury technicznej SŁD Tauron Dystrybucja S.A. na działce nr 21, AM-2, obręb Zieleniec” w Dusznikach-Zdroju.
20.12.2022 11:11 RT.BZP.6733.04.2022 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój o tym, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie infrastruktury technicznej SŁD Tauron Dystrybucja S.A. na działce nr 21, AM-2, obręb Zieleniec” w Dusznikach-Zdroju.
07.11.2022 08:09 RT.BZP.6733.03.2022 Obwieszczenie Burmistrza Dusznik-Zdroju, o tym, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie ulicy Miejska Górka w Dusznikach-Zdroju na działkach nr 335/3, 345/11, 448/39, AM-9, obręb Centrum.”

1 2 3 4 5 6 następna