Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2010 10:41 Uchwała Nr XLVIII/253/09 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju na I półrocze 2010 r.
04.01.2010 10:33 UCHWAŁA NR XLVIII/252/09 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DUSZNIKI ZDRÓJ
04.01.2010 10:32 UCHWAŁA NR XLVIII/251/09 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIAKCH ZDROJU Z DNIA 29 GRUDNIA 2009 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na rok 2009.
04.01.2010 10:30 Uchwała nr XLVIII/250/09 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku. w sprawie: rozwiązania Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku
04.01.2010 10:27 UCHWAŁA NR XLVIII/249/09 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok”.
04.01.2010 10:20 Uchwała Nr XLVIII/248/09 Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: uchylenie uchwały nr XXXVIII/195/97 z dnia 30 października 1997 r. w/s umieszczania reklam na budynkach lub gruncie stanowiącym własność komunalną i opłat za nie, oraz uchylenia uchwały nr XX/87/2000 z dnia 01 marca 2000 r. w/s zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju nr XXXVIII/195/97 z dnia 30 października 1997 r. w sprawie umieszczania reklam na budynkach lub gruncie stanowiącym własność komun
04.01.2010 10:18 UCHWAŁA NR XLVIII/247/09 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój
04.01.2010 10:16 Uchwała Nr XLVIII/246/09 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: powołania komisji doraźnej ds. zbadania zarzutów zawartych w ulotce.
15.12.2009 08:17 XLVII/ 245/09 UCHWAŁA NR XLVII/ 245/ 09 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU z dnia 10 grudnia 2009 r. W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2009 r.
15.12.2009 08:13 XLVII/244/09 UCHWAŁA NR XLVII/244/09 RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

1 2 3 4 5 6 następna