Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.03.2023 15:04 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2023 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
17.03.2023 14:36 Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2023 w zakresie: polityka społeczna oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
16.02.2023 09:26 Ogłoszenie- otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2023 r. z zakresu: polityka społeczna
16.02.2023 09:18 Ogłoszenie-otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2023 r. z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
24.01.2023 11:19 Ogłoszenie- otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2023 r. z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki