Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.05.2022 10:27 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2022 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
15.03.2022 12:55 Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2022 w zakresie:polityka społeczna oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
10.02.2022 09:42 Ogłoszenie- otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2022 r. z zakresu: polityka społeczna
10.02.2022 09:39 Ogłoszenie-otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2022 r. z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
02.02.2022 09:58 Ogłoszenie- otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2022 r. z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki