Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.08.2020 10:42 Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert i podanie wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki - Zdrój w roku 2020 w zakresie: polityka społeczna; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
24.06.2020 11:19 Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki - Zdrój w 2020 r. z zakresu: polityka społeczna
24.06.2020 11:03 Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2020 r. z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
24.06.2020 10:43 Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki - Zdrój w 2020 r. z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
20.01.2020 10:16 Rozstrzygnięciae otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2020 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.
12.12.2019 11:25 Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2020 r. z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki